Softstralen

Voor het stralen

Na het stralen

Softstralen is een zachte straaltechniek. Dit innovatieve specialisme van straalwerknoord is bedacht door Ibix® H₂O om een vervuilde gevel, steen, beton en tegel te reinigen en zonder de ondergrond te beschadigen. Met Softstralen wordt er voor gezorgd dat de inslag van het straalmiddel wordt beheerst en gedempt door het toevoegen van een waternevel vanuit de straalkop. De ondergrond wordt dus niet beschadigd!

Softstralen wordt het meest toegepast op (natuur)stenen en betonnen gevels. maar kan ook bij brand- en rookschade inpandig worden toegepast. Met een zeer lage straaldruk (vanaf 1,5 Bar) kan al een groot reinigend effect worden bereikt. Door de waternevel is dit ook nog eens stofvrij.

Ecologisch verantwoord

Ecologisch verantwoorde, zachte straalmiddelen zoals Softblast, Ecostrip en Dolomiet zijn juist geschikt voor kwetsbare steensoorten en monumenten. Stralen kan ook zonder water of met een zeer laag waterverbruik (< 15L/u). Het uitsluiten van chemicaliën maakt dit bijzonder verantwoord en onschadelijk voor mens, dier en milieu.

Softstralen van Straalwerknoord betekent:

 • Zorgvuldige vorm van dieptereiniging vanaf 1,5 Bar
 • Gebruik van ecologisch verantwoorde straalmiddelen mogelijk.
 • Geen gebruik van chemicaliën nodig.
 • Laag waterverbuik (< 15 Lt./u).
 • Geen schade aan voor voeg of steen.
 • Onschadelijk voor mens, dier en milieu.
 • Geen stroom of wateraansluiting nodig.
 • Mobiele compacte straalset (goed inpandig handelbaar).
 • Graffiti en verf verwijderen.
 • Stofvrij stralen.
 • Gratis proefvlak indien gewenst.
 • FrontCare nanofilm applicatie na reiniging mogelijk.

Er zijn verschillende factoren die de mate van reiniging bepalen. De druk waarmeehet straalmiddel op de gevel terecht komt is daarvan een van de belangrijkste.

Naast de hoeveelheid druk waarmee wordt gespoten is namelijk ook de afstand van de spuitmond tot de gevel bepalend voor de kracht waarmee
het straalmiddel op de gevel terecht komt is daarvan de belangrijkste.

De korrelgrootte, korrelvorm en korrelhardheid van het straalmiddel zijn ook van belang. Hoe groter, hoekiger en harder de korrel is, des te sneller kan men werken en omgekeerd evenredig.

Een vakkundige aanpak is daarom van groot belang!